Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu bạn tiếp tục duyệt, thì bạn đồng ý với Chính sách quyền riêng tưChính sách Cookies của chúng tôi.

Điều Khoản Và Điều Kiện Sử Dụng

Cập nhật lần cuối: 10 tháng 10 năm 2022

Quyền riêng tư

Vui lòng xem Chính sách quyền riêng tưChính sách Cookies của chúng tôi trước khi xem xét tiếp các điều khoản dưới đây. Chính sách đó cũng chi phối việc bạn truy cập vào Trang này và được đưa vào các Điều khoản và điều kiện.

Bằng việc sử dụng hoặc duyệt Website này và mọi trang phụ liên quan (gọi chung là "Trang"), bạn xác nhận rằng mình đã đọc, hiểu và đồng ý chịu sự ràng buộc của các Điều khoản và điều kiện này cũng như tất cả các điều luật và quy định hiện hành. Nếu không đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và điều kiện này thì vui lòng không sử dụng Trang này. Chúng tôi có thể thay đổi các Điều khoản và điều kiện này bất kỳ lúc nào để phù hợp với các điều luật và quy định tại thời điểm đó mà không cần thông báo cho bạn. Vì vậy, bạn nên truy cập định kỳ vào trang này để xem lại các Điều khoản và điều kiện này. Bằng việc sử dụng Trang này sau khi chúng tôi đăng bất kỳ thay đổi nào, bạn đồng ý chấp nhận những thay đổi đó, cho dù thực tế bạn đã xem xét những thay đổi đó hay chưa.

Nhìn nhận

Đây là các Điều khoản và Điều kiện điều chỉnh việc sử dụng Dịch vụ này và thỏa thuận hoạt động giữa Bạn và Công ty. Các Điều khoản và Điều kiện này quy định các quyền và nghĩa vụ của tất cả người dùng liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ.

Quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ của bạn tùy thuộc vào việc Bạn chấp nhận và tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện này. Các Điều khoản và Điều kiện này áp dụng cho tất cả khách truy cập, người dùng và những người khác truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện này. Nếu Bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của Điều khoản và Điều kiện này thì Bạn không thể truy cập Dịch vụ.

Mọi người đều có quyền truy cập dịch vụ. Tuy nhiên, nếu muốn sử dụng đầy đủ các tính năng, chẳng hạn như đăng ký khám chữa bệnh từ xa, bạn phải đăng ký. Chúng tôi sử dụng số CMND/CCCD và số điện thoại để cung cấp và quản lý tài khoản của bạn. Bạn tuyên bố rằng bạn trên 17 tuổi. Công ty không cho phép những người dưới 17 tuổi sử dụng Dịch vụ, nếu cần sử dụng dịch vụ, bạn phải/nên nhờ cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp xem xét Điều khoản sử dụng và hoàn tất mẫu đăng ký thay cho bạn và Điều khoản sử dụng sẽ áp dụng cho bạn.

Việc bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ cũng tùy thuộc vào việc Bạn chấp nhận và tuân thủ Chính sách Quyền riêng tư của Công ty. Chính sách Bảo mật của Chúng tôi mô tả các chính sách và thủ tục của Chúng tôi về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của Bạn khi Bạn sử dụng Ứng dụng hoặc Trang web và cho Bạn biết về quyền riêng tư của Bạn và cách luật pháp bảo vệ Bạn. Vui lòng đọc kỹ Chính sách Bảo mật của Chúng tôi trước khi sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi.

Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của Công ty.

Công ty không có quyền kiểm soát và không chịu trách nhiệm đối với nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba. Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng Công ty sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ trực tiếp hoặc gián tiếp đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào gây ra hoặc bị cáo buộc là do hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào có sẵn trên hoặc thông qua bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào như vậy.

Chúng tôi đặc biệt khuyên Bạn nên đọc các điều khoản và điều kiện và chính sách bảo mật của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào mà Bạn truy cập.

Quảng cáo

Ứng dụng của chúng tôi có thể hiển thị quảng cáo được cung cấp bởi AdMob, một dịch vụ quảng cáo của Google. Chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin nào liên quan đến quảng cáo mà bạn tiếp cận trên ứng dụng của chúng tôi. Chúng tôi không kiểm soát nội dung của các quảng cáo và không chịu trách nhiệm về các rủi ro có thể xảy ra khi bạn tiếp cận các quảng cáo không đáng tin cậy. Nếu xuất hiện quảng cáo gây khó chịu cho bạn, bạn có thể thực hiện các thao tác được hỗ trợ bởi AdMob để ẩn hoặc báo cáo quảng cáo này. Chúng tôi khuyến nghị bạn cẩn trọng khi sử dụng dịch vụ và báo cáo các quảng cáo không đáng tin cậy để giúp chúng tôi cải thiện trải nghiệm của người dùng.

* Luôn cẩn trọng khi tiếp cận các quảng cáo trên ứng dụng, đặc biệt là các quảng cáo liên quan đến y tế và thuốc.

* Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào về tính đáng tin cậy của quảng cáo, hãy tìm kiếm thêm thông tin trên internet hoặc hỏi ý kiến của chuyên gia y tế trước khi sử dụng sản phẩm hay dịch vụ liên quan.

* Không chia sẻ thông tin cá nhân hay tài khoản ngân hàng với các quảng cáo không đáng tin cậy.

* Nếu phát hiện quảng cáo gian lận hoặc lừa đảo, hãy báo cáo cho nhà cung cấp quảng cáo hoặc cơ quan chức năng.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm "NGUYÊN TRẠNG" và "SẴN CÓ"

Dịch vụ được cung cấp cho Bạn "NGUYÊN TRẠNG" và "HIỆN CÓ" và với tất cả các lỗi và khiếm khuyết mà không có bất kỳ hình thức bảo hành nào. Trong phạm vi tối đa được cho phép theo luật hiện hành, Công ty, nhân danh chính mình và thay mặt cho các nhà cung cấp dịch vụ tương ứng, từ chối rõ ràng tất cả các bảo đảm, dù rõ ràng, ngụ ý, theo luật định hay cách khác, đối với Dịch vụ, bao gồm tất cả các bảo đảm ngụ ý về khả năng bán được, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, quyền sở hữu và không vi phạm, và các bảo đảm có thể phát sinh trong quá trình giao dịch, quá trình thực hiện, sử dụng hoặc thực hành thương mại. Không giới hạn ở những điều đã nói ở trên, Công ty không cung cấp bảo hành hoặc cam kết nào và không tuyên bố dưới bất kỳ hình thức nào rằng Dịch vụ sẽ đáp ứng các yêu cầu của Bạn, đạt được bất kỳ kết quả dự kiến ​​nào, tương thích hoặc hoạt động với bất kỳ phần mềm, ứng dụng, hệ thống hoặc dịch vụ nào khác, hoạt động không bị gián đoạn, đáp ứng bất kỳ tiêu chuẩn hiệu suất hoặc độ tin cậy nào hoặc không có lỗi hoặc bất kỳ lỗi hoặc khuyết tật nào có thể hoặc sẽ được sửa chữa.

Không giới hạn những điều đã đề cập ở trên, cả Công ty và nhà cung cấp của công ty đều không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý: (i) về hoạt động hoặc tính khả dụng của Dịch vụ, hoặc thông tin, nội dung và tài liệu hoặc sản phẩm bao gồm trên đó; (ii) rằng Dịch vụ sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi; (iii) về tính chính xác, độ tin cậy hoặc đơn vị tiền tệ của bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào được cung cấp thông qua Dịch vụ; hoặc (iv) rằng Dịch vụ, máy chủ, nội dung hoặc e-mail được gửi từ hoặc thay mặt Công ty không có vi-rút, tập lệnh, trojan, sâu, phần mềm độc hại, timebombs hoặc các thành phần có hại khác.

Một số khu vực pháp lý không cho phép loại trừ một số loại bảo đảm hoặc giới hạn đối với các quyền theo luật định hiện hành của người tiêu dùng, vì vậy một số hoặc tất cả các loại trừ và giới hạn ở trên có thể không áp dụng cho Bạn. Nhưng trong trường hợp như vậy, các loại trừ và giới hạn quy định trong phần này sẽ được áp dụng ở mức độ lớn nhất có thể thực thi được theo luật hiện hành.

Trách nhiệm hữu hạn

Bất chấp mọi thiệt hại mà Bạn có thể phải chịu, toàn bộ trách nhiệm của Công ty và bất kỳ nhà cung cấp nào của Công ty theo bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản này và biện pháp khắc phục độc quyền của Bạn cho tất cả những điều đã nói ở trên sẽ được giới hạn ở số tiền Bạn thực thanh toán thông qua Dịch vụ hoặc 1 VNĐ nếu Bạn chưa mua bất kỳ thứ gì thông qua Dịch vụ.

Trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, trong mọi trường hợp, Công ty hoặc các nhà cung cấp của Công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại đặc biệt, ngẫu nhiên, gián tiếp hoặc do hậu quả nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, thiệt hại do mất lợi nhuận, mất dữ liệu hoặc thông tin khác, do gián đoạn kinh doanh, về thương tích cá nhân, mất quyền riêng tư phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Dịch vụ, phần mềm của bên thứ ba và/hoặc phần cứng của bên thứ ba được sử dụng với Dịch vụ, hoặc nếu không liên quan đến bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản này), ngay cả khi Công ty hoặc bất kỳ nhà cung cấp nào đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó và ngay cả khi biện pháp khắc phục không đạt được mục đích thiết yếu của nó.

Một số khu vực pháp lý không cho phép loại trừ một số loại bảo đảm hoặc giới hạn đối với các quyền theo luật định hiện hành của người tiêu dùng, vì vậy một số hoặc tất cả các loại trừ và giới hạn ở trên có thể không áp dụng cho Bạn. Nhưng trong trường hợp như vậy, các loại trừ và giới hạn quy định trong phần này sẽ được áp dụng ở mức độ lớn nhất có thể thực thi được theo luật hiện hành.

Trách nhiệm của chúng tôi

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ hữu ích, liên tục phát triển các công nghệ và tính năng mới để cải thiện các dịch vụ của chúng tôi. Trong quá trình cải tiến liên tục này, đôi khi, chúng tôi sẽ bổ sung hoặc xóa các tính năng và chức năng, tăng hoặc giảm các giới hạn đối với các dịch vụ, và bắt đầu cung cấp dịch vụ mới hoặc ngừng cung cấp dịch vụ cũ. Bên cạnh đó chúng tôi luôn cố gắng đảm tính sẵn sàng của dịch vụ. Tuy nhiên, đôi khi Trang/Ứng dụng có thể tạm thời không có sẵn do việc nâng cấp, bảo trì hoặc do cơ sở khám chữa bệnh mà bạn đang truy cập tạm thời đang dừng cung cấp dịch vụ hoặc vì bất cứ lý do nào khác.

Nhìn chung, chúng tôi cấp cho bạn quyền sử dụng các dịch vụ của chúng tôi nếu bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản này. Hầu hết các dịch vụ trên Trang/Ứng dụng này là miễn phí, tuy nhiên có một số dịch vụ nâng cao có thể phải chịu hoặc phát sinh cước phí. Nếu phát sinh bất cứ khoản phí nào thì các khoản phí đó sẽ được thông báo riêng cùng với dịch vụ tương ứng. Sử dụng Trang/ Ứng dụng này có thể liên quan đến việc gửi/nhận dữ liệu qua mạng của nhà cung cấp dịch vụ mạng mà bạn có thể phải trả phí. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về mọi khoản phí như vậy.

Trách nhiệm của bạn

Bạn phải tuân thủ các điều khoản này và các điều khoản bổ sung dành riêng cho từng dịch vụ. Quyền mà chúng tôi đã cấp cho bạn để sử dụng các dịch vụ của chúng tôi sẽ tiếp tục có hiệu lực miễn là bạn thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình theo điều khoản này và các điều khoản bổ sung dành riêng cho từng dịch vụ (nếu có).

Nhiều dịch vụ của chúng tôi cho phép bạn tương tác với nhân viên y tế hoặc người khác. Chúng tôi muốn duy trì một môi trường mà trong đó mọi người đều tôn trọng lẫn nhau. Bạn tự chịu trách nhiệm và trách nhiệm pháp lý về mọi hoạt động của mình trên Trang/Ứng dụng. Các hành vi: không tuân thủ các luật hiện hành; sử dụng ngôn ngữ thô tục hoặc lăng mạ; không tôn trọng các quyền của người khác, bao gồm cả quyền riêng tư và quyền sở hữu trí tuệ; lạm dụng hoặc làm hại người khác hay chính bản thân bạn (hoặc đe dọa hay khuyến khích thực hiện hành vi lạm dụng hoặc gây hại đó) – chẳng hạn như bằng cách đưa thông tin sai lệch, lừa đảo, phỉ báng, bắt nạt, quấy rối hoặc đeo bám người khác; làm gián đoạn hoặc cố làm gián đoạn hoạt động thích hợp của Trang/Ứng dụng đều bị nghiêm cấm. Các vi phạm đó có thể dẫn đến việc chấm dứt khả năng truy cập của bạn vào Trang/Ứng dụng.

Đối với một số dịch vụ, khi sử dụng bạn phải cung cấp một cách chính xác các thông tin như: họ tên, ngày sinh, số CMND/CCCD, điện thoại, số thẻ BHYT (nếu có). Chúng tôi sử dụng số CMND/CCCD để cấp tài khoản cho bạn, số điện thoại để thực hiện các liên lạc xác nhận, các thông tin khác để nhận diện đúng bạn trong trường hợp cần hỗ trợ khôi phục quyền truy cập vào tài khoản. Bạn có thể được yêu cầu xuất trình các giấy tờ có hiệu lực xác nhận những thông tin này nếu cần thiết.

Tên đăng nhập và mật khẩu của tài khoản đó sẽ chỉ dành riêng cho bạn và bạn không được phép chuyển nhượng. Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của mật khẩu và hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi hoạt động diễn ra liên quan đến mật khẩu hoặc tài khoản của bạn. Ngoài ra, nếu bạn dùng chung máy tính với người khác, bạn nên thoát khỏi Trang/Ứng dụng và đóng cửa sổ trình duyệt khi đã sử dụng xong. Trong bất kỳ trường hợp nào, chúng tôi cũng sẽ không chịu trách nhiệm về mọi hành vi trái phép của các bên thứ ba liên quan đến âm mưu phá hỏng các giao thức bảo mật của Trang/Ứng dụng. Chúng tôi không thể và sẽ không chịu trách nhiệm về mọi mất mát hoặc thiệt hại phát sinh từ việc bạn không tuân thủ những Điều khoản sử dụng này.

Chấm dứt

Chúng tôi có thể chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập của Bạn ngay lập tức, mà không cần thông báo trước hoặc chịu trách nhiệm, vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn nếu Bạn vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này.

Sau khi chấm dứt, quyền sử dụng Dịch vụ của Bạn sẽ chấm dứt ngay lập tức.

Quyền sở hữu

Hầu hết tài liệu, bao gồm mọi hình ảnh, phần mềm, văn bản và đồ họa, các nút, từ khóa, siêu mã và giao diện chung..., có trên Trang/Ứng dụng được bảo vệ bản quyền theo các luật lệ quốc gia và hiệp ước quốc tế. Các nhãn hiệu, logo và biểu tượng công ty, cơ sở khám chữa bệnh hiển thị trên Trang/Ứng dụng đều phải tuân thủ nhãn hiệu và các quyền hạn khác của BYT.vn hoặc của các nhà cung cấp nội dung liên quan.

Trang/Ứng dụng cung cấp số lượng lớn các văn bản quy phạm pháp luật, nghị định thông tư, công văn... liên quan đến lĩnh vực y tế giúp bệnh nhân, nhân viên y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh có thể dễ dàng tiếp cận với các văn bản mới nhất, hỗ trợ cho việc chăm sóc sức khoẻ. Các văn bản này thuộc quyền sở hữu của các cơ quan ban hành cũng như các cơ quan có thẩm quyền theo pháp luật quy định.

Dữ liệu cá nhân mà bạn hoặc cơ sở khám chữa bệnh liên quan cung cấp cho Trang/Ứng dụng là tài sản thuộc quyền sở hữu của bạn và cơ sở khám chữa bệnh đó. Chúng tôi đảm bảo chỉ cấp quyền truy cập cho bạn và cơ sở khám chữa bệnh liên quan, chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm về nội dung này.

Nếu chúng tôi sử dụng các tài liệu, bài viết trích dẫn từ nguồn khác, chúng tôi sẽ ghi rõ nguồn trích dẫn để bạn có thể thoải mái truy cập vào nội dung gốc khi cần.

Luật chi phối

Luật pháp của Quốc gia, không bao gồm các quy tắc xung đột luật, sẽ điều chỉnh Điều khoản này và việc bạn sử dụng Dịch vụ. Việc bạn sử dụng Ứng dụng cũng có thể tuân theo luật pháp địa phương, quốc gia hoặc quốc tế khác.

Giải quyết Tranh chấp

Nếu Bạn có bất kỳ mối quan tâm hoặc tranh chấp nào về Dịch vụ, Bạn đồng ý trước tiên cố gắng giải quyết tranh chấp một cách không chính thức bằng cách liên hệ với Công ty.

Hiệu lực từng phần và Từ bỏ

Hiệu lực từng phần

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này được coi là không thể thực thi hoặc không hợp lệ, điều khoản đó sẽ được thay đổi và giải thích để hoàn thành mục tiêu của điều khoản đó ở mức độ cao nhất có thể theo luật hiện hành và các điều khoản còn lại sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ.

Từ bỏ

Trừ khi được quy định ở đây, việc không thực hiện quyền hoặc yêu cầu thực hiện nghĩa vụ theo các Điều khoản này sẽ không ảnh hưởng đến khả năng của một bên trong việc thực hiện quyền đó hoặc yêu cầu thực hiện như vậy vào bất kỳ thời điểm nào sau đó cũng như việc từ bỏ vi phạm sẽ không đồng nghĩa với việc từ bỏ bất kỳ vi phạm nào tiếp theo.

Phiên dịch Dịch thuật

Các Điều khoản và Điều kiện này có thể đã được dịch nếu Chúng tôi cung cấp chúng cho Bạn trên Dịch vụ của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng văn bản gốc tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng trong trường hợp có tranh chấp.

Thay đổi đối với các Điều khoản và Điều kiện này

Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, sửa đổi hoặc thay thế các Điều khoản này bất kỳ lúc nào. Nếu bản sửa đổi là tài liệu Chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để cung cấp thông báo ít nhất 30 ngày trước khi bất kỳ điều khoản mới nào có hiệu lực. Điều gì tạo nên sự thay đổi quan trọng sẽ được xác định theo quyết định riêng của Chúng tôi.

Bằng cách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi sau khi các sửa đổi đó có hiệu lực, Bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản sửa đổi. Nếu Bạn không đồng ý với các điều khoản mới, toàn bộ hoặc một phần, vui lòng ngừng sử dụng trang web và Dịch vụ.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các Điều khoản và Điều kiện này, Bạn có thể liên hệ với chúng tôi:
* Qua thư điện tử: support@byt.vn
* Bằng điện thoại: [+84] 19009011 - 18008000 nhánh 4

Terms and Conditions

Last updated: October 10, 2022

Privacy

Please review our Privacy Policy and Cookies Policy before reviewing the terms below. That policy also governs your use of the service and is incorporated into the Terms and Conditions.

Please read these terms and conditions carefully before using our Services. By using our services, you acknowledge that you have read, understood and agree to be bound by these Terms and Conditions and all applicable laws and regulations. If you do not agree to be bound by these Terms and Conditions, please do not use the service. We may change these Terms and Conditions at any time to conform to the laws and regulations at that time without notice to you. Therefore, you should periodically visit this page to review these Terms and Conditions. By using this Page after we post any changes, you agree to accept those changes, whether or not you have actually reviewed them.

Acknowledgment

These are the Terms and Conditions governing the use of this Service and the agreement that operates between You and the Company. These Terms and Conditions set out the rights and obligations of all users regarding the use of the Service.

Your access to and use of the Service is conditioned on Your acceptance of and compliance with these Terms and Conditions. These Terms and Conditions apply to all visitors, users and others who access or use the Service.

By accessing or using the Service You agree to be bound by these Terms and Conditions. If You disagree with any part of these Terms and Conditions then You may not access the Service.

Everyone has access to the service. However, if you want to fully use the features, such as registering for telemedicine, you must register. We use your identity document number and phone number to provision and manage your account. You represent that you are over the age of 17. The Company does not permit those under 17 to use the Service. If you need to use the service, you must/should ask your parent or legal guardian to review the Terms of Use and complete the registration form on your behalf and the Terms of Use will apply to you.

Your access to and use of the Service is also conditioned on Your acceptance of and compliance with the Privacy Policy of the Company. Our Privacy Policy describes Our policies and procedures on the collection, use and disclosure of Your personal information when You use the Application or the Website and tells You about Your privacy rights and how the law protects You. Please read Our Privacy Policy carefully before using Our Service.

Links to Other Websites

Our Service may contain links to third-party web sites or services that are not owned or controlled by the Company.

The Company has no control over, and assumes no responsibility for, the content, privacy policies, or practices of any third party web sites or services. You further acknowledge and agree that the Company shall not be responsible or liable, directly or indirectly, for any damage or loss caused or alleged to be caused by or in connection with the use of or reliance on any such content, goods or services available on or through any such web sites or services.

We strongly advise You to read the terms and conditions and privacy policies of any third-party web sites or services that You visit.

Advertisements

Our application may display advertisements provided by AdMob, an advertising service of Google. We do not collect any information related to the advertisements that you access on our application. We do not control the content of the advertisements and are not responsible for any risks that may occur when you access unreliable advertisements. If you encounter an annoying advertisement, you can perform actions supported by AdMob to hide or report the advertisement. We recommend that you use caution when using the service and report unreliable advertisements to help us improve the user experience.

* Always be cautious when accessing advertisements on the application, especially advertisements related to health and medicine.

* If there are any doubts about the reliability of the advertisement, seek additional information on the internet or consult a healthcare professional before using the related product or service.

* Do not share personal information or bank account with unreliable advertisements.

* If fraudulent or deceptive advertisements are detected, report them to the advertising provider or regulatory agency.

"AS IS" and "AS AVAILABLE" Disclaimer

The Service is provided to You "AS IS" and "AS AVAILABLE" and with all faults and defects without warranty of any kind. To the maximum extent permitted under applicable law, the Company, on its own behalf and on behalf of its respective service providers, expressly disclaims all warranties, whether express, implied, statutory or otherwise, with respect to the Service, including all implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement, and warranties that may arise out of course of dealing, course of performance, usage or trade practice. Without limitation to the foregoing, the Company provides no warranty or undertaking, and makes no representation of any kind that the Service will meet Your requirements, achieve any intended results, be compatible or work with any other software, applications, systems or services, operate without interruption, meet any performance or reliability standards or be error free or that any errors or defects can or will be corrected.

Without limiting the foregoing, neither the Company nor any of the company's provider makes any representation or warranty of any kind, express or implied: (i) as to the operation or availability of the Service, or the information, content, and materials or products included thereon; (ii) that the Service will be uninterrupted or error-free; (iii) as to the accuracy, reliability, or currency of any information or content provided through the Service; or (iv) that the Service, its servers, the content, or e-mails sent from or on behalf of the Company are free of viruses, scripts, trojan horses, worms, malware, timebombs or other harmful components.

Some jurisdictions do not allow the exclusion of certain types of warranties or limitations on applicable statutory rights of a consumer, so some or all of the above exclusions and limitations may not apply to You. But in such a case the exclusions and limitations set forth in this section shall be applied to the greatest extent enforceable under applicable law.

Limitation of Liability

Notwithstanding any damages that You might incur, the entire liability of the Company and any of its suppliers under any provision of this Terms and Your exclusive remedy for all of the foregoing shall be limited to the amount actually paid by You through the Service or 1 VND if You haven't purchased anything through the Service.

To the maximum extent permitted by applicable law, in no event shall the Company or its suppliers be liable for any special, incidental, indirect, or consequential damages whatsoever (including, but not limited to, damages for loss of profits, loss of data or other information, for business interruption, for personal injury, loss of privacy arising out of or in any way related to the use of or inability to use the Service, third-party software and/or third-party hardware used with the Service, or otherwise in connection with any provision of this Terms), even if the Company or any supplier has been advised of the possibility of such damages and even if the remedy fails of its essential purpose.

Some states do not allow the exclusion of implied warranties or limitation of liability for incidental or consequential damages, which means that some of the above limitations may not apply. In these states, each party's liability will be limited to the greatest extent permitted by law.

Our Responsibilities

We provide useful services, constantly developing new technologies and features to improve our services. In this process of continuous improvement, we will from time to time add or remove features and functionality, increase or decrease limits on services, and start new service or stop old service. Besides, we always try to ensure the availability of the service. However, sometimes the Page/Application may be temporarily unavailable due to upgrades, maintenance, or because the medical facility you are visiting is temporarily closed or for any other reason.

In general, we grant you the right to use our services if you agree to abide by these terms. Most of the services on this Page/Application are free, however, some advanced services may incur additional fees or charges. If any fees are incurred, those charges will be notified along with the specific service. Use of this Page/Application may involve sending/receiving data over your network service provider network for which you may incur charges. We are not responsible for any such fees.

Your Responsibilities

You must comply with these and additional service-specific terms. The right we have granted you to use our services will continue in effect as long as you fulfill your responsibilities under this and additional service-specific terms (if any).

Many of our services allow you to interact with healthcare workers or others. We want to maintain an environment in which everyone respects each other. You are solely responsible and liable for all your activities on the Page/Application. Acts: non-compliance with applicable laws; use vulgar or abusive language; not respect the rights of others, including privacy and intellectual property rights; abuse or harm others or yourself (or threaten or encourage such abuse or harm) – such as by misinformation, fraud, defamation, bullying, harass or stalk others; interrupting or attempting to disrupt the proper functioning of the Page/Application is strictly prohibited. Such violations may result in the termination of your access to the Page/Application.

For some services, when using you must provide accurate information such as: full name, date of birth, identity document number, phone, health insurance card code (if any). We use your identity document number to issue you an account, your phone number to make confirmation contacts, and other information to properly identify you in case we need assistance in recovering access to your account. You may be asked to present valid documents confirming this information if necessary.

The username and password of that account will be exclusive to you and is not transferable. You are responsible for maintaining the confidentiality of your password and are solely responsible for any activity that occurs in connection with your password or account. Also, if you share a Device with others, you should exit (sign out) Pages/Applications and close the browser window when you're done using it. In no event will we be responsible for any unauthorized acts by third parties in connection with attempts to circumvent the security protocols of the Pages/Applications. We cannot and will not be liable for any loss or damage arising from your failure to comply with these Terms of Use.

Termination

We may terminate or suspend Your access immediately, without prior notice or liability, for any reason whatsoever, including without limitation if You breach these Terms and Conditions.

Upon termination, Your right to use the Service will cease immediately.

Ownership

Most of the documents, including any images, software, text and graphics, buttons, keywords, supercode, and general interface..., available on the Site/Application is protected by copyright according to national laws and international treaties. Trademarks, logos and icons of companies and health facilities displayed on the Site/Ứng dụng must comply with the trademarks and other rights of BYT.vn or related content providers.

Page/Application provides a large number of legal documents, circular decrees, official dispatches... related to the medical field to help patients, medical staff at medical examination and treatment facilities with easy access to the latest documents, support for health care. These documents are owned by the issuing agencies as well as the competent authorities as prescribed by law.

The Personal data that you or the relevant medical facility provides to the Site/Application is the property of you and that medical facility. We guarantee to only grant access to you and the related medical facility, we are not responsible for this content.

If we use documents and articles cited from other sources, we will specify the source of the citation so that you can freely access the original content when needed.

Governing Law

The laws of the Country, excluding its conflicts of law rules, shall govern this Terms and Your use of the Service. Your use of the Application may also be subject to other local, national, or international laws.

Disputes Resolution

If You have any concern or dispute about the Service, You agree to first try to resolve the dispute informally by contacting the Company.

Severability and Waiver

Severability

If any provision of these Terms is held to be unenforceable or invalid, such provision will be changed and interpreted to accomplish the objectives of such provision to the greatest extent possible under applicable law and the remaining provisions will continue in full force and effect.

Waiver

Except as provided herein, the failure to exercise a right or to require performance of an obligation under these Terms shall not effect a party's ability to exercise such right or require such performance at any time thereafter nor shall the waiver of a breach constitute a waiver of any subsequent breach.

Translation Interpretation

These Terms and Conditions may have been translated if We have made them available to You on our Service. You agree that the original Vietnamese text shall prevail in the case of a dispute.

Changes to These Terms and Conditions

We reserve the right, at Our sole discretion, to modify or replace these Terms at any time. If a revision is material We will make reasonable efforts to provide at least 30 days' notice prior to any new terms taking effect. What constitutes a material change will be determined at Our sole discretion.

By continuing to access or use Our Service after those revisions become effective, You agree to be bound by the revised terms. If You do not agree to the new terms, in whole or in part, please stop using the website and the Service.

Contact Us

If you have any questions about these Terms and Conditions, You can contact us:
* By email: support@byt.vn
* By phone: [+84] 19009011 - 18008000 ext 4